Werkwijze

Elk traject is verschillend, maar in het algemeen volgen we de volgende stappen. Onze teamwerking en jarenlange ervaring staan borg voor kwaliteit.

Stap 1: Consultatiegesprek

Een aanmelding kan gebeuren op eigen initiatief, maar kan ook naar aanleiding van een doorverwijzing (school, huisarts, specialist, …).

Maak via de website een afspraak voor een consultatiegesprek. Dit consultatiegesprek is een eerste inschattingsgesprek. Tijdens dit gesprek brengen we je vraag in kaart en luisteren naar je verwachtingen. We geven advies over welke hulp het meest aangewezen is. In samenspraak bekijken we wat we voor u, uw kind of tiener kunnen doen en we overleggen of onderzoek, begeleiding en/of therapie aangewezen zijn. Een intakegesprek wordt ingepland bij iemand van het team of er kan ingeschreven worden voor een online training of groepstraining.

Het advies kan ook leiden tot een doorverwijzing, indien blijkt dat wij niet de nodige expertise hebben.

Stap 2: Verkenning

Je krijgt een vaste psycholoog of therapeut met de juiste kennis en ervaring.

In een verkennend gesprek bespreken we de zorgen en krachten. Er zullen enkele gerichte vragen gesteld worden om het probleem of de hulpvraag te verduidelijken.

Begeleiding

De volgende stappen van de begeleiding worden gepland, de werking, kosten en terugbetalingsmogelijkheden worden toegelicht.

Indien er logopedische/kinesitherapeutische testen moeten afgenomen worden, dient u een afspraak te maken met een geneesheer-specialist (NKO- arts, neuroloog, psychiater, pediater,...) voor een voorschrift voor logopedisch/kinesitherapeutisch onderzoek. Dit attest is belangrijk voor de terugbetaling van het onderzoek en de behandeling.

Vervolgens wordt er in een aantal sessies uitgeklaard wat de problemen zijn, hoe ze ontstaan zijn en hoe ze in stand gehouden worden. Dit kan gebeuren aan de hand van gesprekken, vragenlijsten, testing en belevingsgerichte onderzoeken.

Onderzoek

De inhoud van de onderzoeken, de werking, kosten en terugbetalingsmogelijkheden worden toegelicht.

Indien nodig worden er ook consulten bij de kinderpsychiater ingepland.

Stap 3: Begeleiding/Onderzoek

Begeleiding

De bevindingen van de eerste gesprekken/onderzoek worden doorgenomen.
Een voorstel tot een therapieplan wordt gedaan. De frequentie en duur van de therapiemomenten zijn afhankelijk van de leeftijd en de therapiedoelstelling.
De eigenlijke begeleiding wordt opgestart. Concreet kan dit zijn:

Met regelmatige tussenperiodes wordt de therapie geëvalueerd. Het evalueren, geleidelijk afbouwen en stopzetten van de therapie gebeurt steeds in overleg.

Onderzoek

Het onderzoek naar ADHD, Autisme, ... gebeurt door een gespecialiseerd psycholoog, pedagoog of psychologisch consulent en verloopt in samenwerking met een kinder- en jeugdpsychiater, psychiater of huisarts. Het verdere onderzoek kan bestaan uit:

 • Vragenlijsten die op basis van het eerste gesprek worden geselecteerd
 • Ontwikkelingsanamnese
 • Klasobservatie
 • Spelobservatie
 • Belevingsonderzoek
 • Intelligentie-onderzoek
 • Sensorisch profiel
 • Aandachtsonderzoek / executieve functies
 • Spraak en taal, schoolrijpheid, schoolse vorderingen
 • Psychomotoriek
 • ...

Samen met de (kinder)psychiater formuleren we de diagnose en stellen we een verdere begeleiding en opvolging voor. Dit kan gaan over psychotherapeutische begeleiding, logopedie, kinesitherapie, medicamenteuze opvolging, groepstraining,... We voorzien op het einde een terugkoppelingsgesprek waarbij je een uitgebreid verslag ontvangt waar je verder mee aan de slag kan. We bespreken in dit verslag niet enkel de problemen, maar ook de talenten van het kind/volwassene en we zoeken naar mogelijke manieren om ermee om te gaan. Het verslag is geen eindpunt, maar zal je een nieuwe start bieden.

Met uw toestemming werken we samen met psychiaters, huisartsen, neurologen, scholen, CLB’s, bedrijfsartsen,…

Stap 4: Afronding

De begeleiding wordt steeds in samenspraak afgerond.