Kinder- en jeugdpsychiater

Dr. Evelien De Decker werkt binnen VISTA als kinder- en jeugdpsychiater. Ze werkt met een derdebetalerssysteem. Dit houdt in dat ouders tijdens de consultatie enkel het remgeld moeten betalen. Dit komt neer op 8,70 euro (of 4,35euro als ze een verhoogde terugbetaling hebben). De rest wordt rechtstreeks aan de mutualiteit gefactureerd. Het is wel noodzakelijk dat ze een verwijsbrief van de huisarts mee hebben, met vraag naar verder onderzoek.

Momenteel kan Dr. De Decker geen cliënten meer opnemen van andere praktijken.