Psychotherapie

Voor wie?

Kinderen en jongeren

 • met emotionele problemen (snel boos, intens verdriet, hooggevoeligheid,…)
 • met gedragsproblemen
 • angstproblemen (faalangst,…) en stressbeheersing
 • ADHD, ASS,…
 • die hoogbegaafd zijn
 • met problemen met de executieve functies: werkhouding, plannen/organiseren, impulsiviteit, leren leren
 • verwerkingsproblemen (rouw, echtscheiding,…)
 • sociale problemen, pesten, verlegen, vaak ruzie
 • laag zelfbeeld
 • ….

Een kinder- en jongerentherapeut gaat op creatieve wijze aan de slag met kinderen om zo hun zorgen aan te pakken. Hierbij wordt er ook gekeken naar de krachten en talenten van elk kind en wordt de omgeving nauw betrokken. Kinderen en jongeren krijgen de kans om te groeien volgens hun tempo.

Volwassenen

 • problemen met assertiviteit
 • stress, hyperventilatie, paniek/angsten
 • problemen op het werk, burnout
 • verlieservaringen, overlijden, rouw
 • nieuwe gezinsvormen
 • algemene levensvragen
 • faalangst
 • ouder-kindrelatieproblemen
 • ...

Iedere volwassene struikelt wel eens over de problemen op zijn pad. Als je vastloopt, kan therapie je verder op weg helpen en terug een aantal richtinggevende wegwijzers laten zien. Soms is het nodig om jezelf de tijd te gunnen om even stil te staan en zaken te aanvaarden of te veranderen om terug een uitzicht te krijgen.

Werkwijze?

Stap 1: Consultatiegesprek

Maak via de website een afspraak voor een consultatiegesprek. Dit consultatiegesprek is een eerste inschattingsgesprek. Tijdens dit gesprek brengen we je vraag in kaart en luisteren naar je verwachtingen. We geven advies over welke hulp het meest aangewezen is. Een eerste afspraak wordt ingepland bij iemand van het team of er kan ingeschreven worden voor een online training of groepstraining.

Het advies kan ook leiden tot een doorverwijzing, indien blijkt dat wij niet de nodige expertise hebben.

Stap 2: Intakegesprek

Je krijgt een vaste psycholoog of psychotherapeut met de juiste kennis en ervaring. We bepalen samen de doelstellingen van de begeleiding.

Stap 3: Traject

We werken in het begin op wekelijkse of tweewekelijkse basis.

We gaan actiegericht met je aan de slag, zodat je ook echt stappen vooruit zet.

We gebruiken methodieken waarvan de efficiëntie wetenschappelijk is aangetoond.

Stap 4: Afronding

Het evalueren, geleidelijk afbouwen en stopzetten van de therapie gebeurt steeds in overleg.