Kinesitherapie

Kinderen kunnen bij onze kinesist terecht: psychomotoriek, ontwikkelingsachterstand, motorische problemen tgv een neurologische aandoening, relaxatie, …

Voor wie?

Algemene kinesitherapeutische revalidatie met de volgende specialisaties:

Kinderen

  • Kinderen/Baby’s met ademhalingsproblemen ten gevolge van vastzittende slijmen
  • Kinderen met DCD, fijn- en grofmotorische problemen, coördinatie- en schrijfproblemen, lateralisatie, reflexintegratie, visuomotorische integratie, lichaamskennis en besef…
  • Kinderen met sportletsels: patellaluxatie, osgood slatter,sinding-larssen johansson,…
  • Baby’s met een voorkeurshouding, ontwikkelingsachterstand, plagiocephalie
  • Kinderen met cerebrale parese
  • Typ 10-cursus: is een typcursus waarmee elk kind kan leren typen. Fijnmotorische moeilijkheden of niet. Kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie of zelfs dyslexie hebben het vaak heel moeilijk om te schrijven. Hun schrijfmotoriek schiet te kort. Ze weten wat ze willen schrijven, maar krijgen het moeilijk op papier. Werken op een computer helpt, maar dan moet je kunnen typen