Bemiddeling

Bemiddeling en communicatie tussen koppels en ouders en kinderen rond de scheiding en/of relationele problemen.

(Echt)scheidingsbemiddeling

Bemiddeling is een manier om op basis van overleg tot regelingen of afspraken te komen over de scheiding of het uit elkaar gaan. Via bemiddeling kies je ervoor om je scheiding en het verloop ervan in eigen handen te nemen. Jij en je ex-partner voeren hierbij de onderhandelingen en nemen zelf de beslissingen.

Waarom?

Wanneer je de gevolgen van een scheiding samen wil regelen en je botst op meningsverschillen, kan de hulp van een bemiddelaar een meerwaarde bieden. Daarnaast kun je ook met juridische vragen terecht bij je bemiddelaar. Bovendien kun je via bemiddeling een lange en dure juridische procedure vermijden.

Wat doet een bemiddelaar?

Je bemiddelaar behandelt de inhoud van de bemiddelingsgesprekken vertrouwelijk.

Je bemiddelaar creëert een context waarin jullie tot een gedragen oplossing kunnen komen voor jullie onderliggend geschil.

Je bemiddelaar is onpartijdig. Jullie belangen, bekommernissen en wensen worden gelijkwaardig naast elkaar geplaatst. Hierbij staat de zorg voor jullie kinderen steeds centraal.

Kan ik gebruik maken van bemiddeling?

Bemiddeling kan zowel voor gehuwden, als voor feitelijk of wettelijk samenwonenden. Ook mensen die al langer uit elkaar zijn, kunnen nood hebben aan afspraken of een herziening van hun bemiddelingsakkoord.

Wat kan ik bereiken met bemiddeling?

De afspraken die jullie maken, kunnen jullie laten opnemen in een bemiddelingsakkoord. Dit akkoord kunnen jullie laten homologeren door de familierechter. Op die manier is de overeenkomst bindend.

Hoe verloopt een bemiddelingstraject?

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek en voornamelijk informatief. Er wordt stilgestaan bij het best gekozen traject voor jullie situatie en afgetoetst wat jullie verwachtingen zijn.

De volgende gesprekken houden een verkenning in van de zaken waarover jullie meningsverschillen hebben en wat jullie bekommernissen hierbij zijn. Vervolgens vindt er een onderhandeling plaats over alle mogelijke oplossingen die kunnen tegemoetkomen aan jullie bezorgdheden.

Bemiddeling is een vrijwillig aanbod. Jullie kunnen op elk moment uit de bemiddeling stappen en alsnog voor een andere oplossingsweg kiezen.